Akademik

Güncellenme: 30 Temmuz 2014

 

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

Adı Soyadı               : Eren Can AYBEK
Unvanı                     : Araştırma Görevlisi
Öğrenim Durumu    : YüksekLisans

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans Fizik Öğretmenliği Balıkesir Üniversitesi

2009

Y. Lisans Ölçme ve Değerlendirme Ankara Üniversitesi

2012

Doktora Ölçme ve Değerlendirme Ankara Üniversitesi

 

Akademik Unvanlar:

            Araştırma Görevlisi  : 2010 – …

 

Yüksek Lisans Tezi:

            Kağıt-Kalem Formu ve Bilgisayar Ortamında Uygulanan Genel Yetenek Testinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Ocak, 2012. Ankara.

Danışman: Prof. Dr. Nükhet Demirtaşlı

 

Yayınlar:

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A.1 Aybek, E.C. (2013). The View of Turkish Parents of 4th and 5th Grades about the Performance Tasks. Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ). 4(1).* Bağlantı.

*Bu çalışmanın ön sonuçları IICE (2012)’de bildiri olarak sunulmuştur (Bknz: D.2).

B. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B.1 Çelen, Ü., Aybek, E.C. (2013). Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı Yöntemleriyle Elde Edilen Puanlara Göre Karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi. 4(2). 64-75.* Bağlantı.

*Bu çalışmanın ön sonuçları Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (2012)’nde bildiri olarak sunulmuştur (Bknz: F.2).

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ancak bildiri kitabı basılmayan bildiriler:

D.1 Aybek, E.C. (2011). Comparison of Attitudes of Students Towards Computer Who Study in Different Countries. 4th International Conference for Theory and Practice in Education. 9-10 Haziran 2011. Budapeşte, Macaristan.

D.2 Aybek, E.C. (2012). The Views of Parents with Children of 4th and 5th Grades About the Performance Tasks. Ireland International Conference on Education. 16-18 Nisan 2012. Dublin, İrlanda.

D.3 Aybek, E.C. (2013). Öğretmen Adaylarının e-Kitap Okuyucular ile Aldıkları Okuduğunu Anlama Testine İlişkin Görüşleri. International Symposium on Changes and New Trends in Education. 22-24 Kasım 2013. Konya, Türkiye.

D.4 Aybek, E.C., Çavdar, D., Mutlu, T., Özabacı, N. (2014). University Students’ Moral Judgment and Emotional Intelligence Level: A model Testing. 6th World Conference on Educational Sciences. 6 – 9 Şubat 2014. Valletta, Malta.

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1 Aybek, E.C., Şimşek, A.S., Temeltaş, Y.O. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geribildirim Verme Düzeylerinin Bazı Faktörlere Göre İncelenmesi. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 5-7 Mayıs 2011. Sivas.

           

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ancak bildiri kitabında basılmayan bildiriler:

F.1 Aybek, D., Aybek, E.C. (2012). İlköğretim 1. Sınıf Okuma ve Yazma Öğretiminde Kullanılan Ders Kitabında Yer Alan İlk Okuma-Yazma Metinlerinin Konu Bütünlüğü Bakımından İncelenmesi. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 24 – 26 Mayıs 2012. Rize.

F.2 Çelen, Ü., Aybek, E.C. (2012). Öğrenci Başarısının Öğretmen Yapımı Bir Testle Klasik Test Kuramı ve Madde Tepki Kuramı Yöntemiyle Elde Edilen Puanlara Göre Karşılaştırılması. 3. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi. 19-21 Eylül 2012. Bolu.

F.3 Özabacı, N., Çavdar, D., Mutlu, T., Aybek, E.C. (2013). Üniversite Gençlerinin Ahlaki Yargıları ve Duygusal Zeka Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 5-7 Eylül 2013. Eskişehir.

F.4 Çavdar, D., Mutlu, T., Aybek, E.C., Özabacı, N. (2014). Ahlak ve Duygusal Zeka Gelişiminde Ebeveyn Rolüne Yönelik Görüşler: Gilligan ve Ahlak Gelişiminde Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları Çerçevesinde Nitel Bir Çalışma. II. Kadın araştırmaları Sempozyumu. 2-4 Mayıs 2014. Eskişehir.

 

G. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler:

 

H. Projeler:

H.1 Özabacı, N., Çavdar, D., Mutlu, T., Aybek, E.C. İnsan Olmak : Duygusal Zeka ve Aile Geçmişinin Ahlaki Gelişim ile İlişkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Eylül 2013 – Eylül 2014.

 

I. Diğer etkinlikler

I.1 ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü SPSS ile Veri Analizi Çalıştayı – I. 22 Şubat 2011

I.2 ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü SPSS ile Veri Analizi Çalıştayı – II. 8 Mart 2011

I.3 ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü SPSS ile Veri Analizi Çalıştayı – III. 5 Nisan 2011

I.4 ESOGÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü SPSS ile Veri Analizi Çalıştayı – IV. 19 Nisan 2011

I.5 Araştırmacı Öğretmenlik Eğitimi – I Kursu. 7-8 Mayıs; 14-15 Mayıs 2011. Eskişehir.

I.6 Değerler Eğitimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu. 26-28 Ekim 2011. Eskişehir.

I.7 MEB’e Bağlı Okullarda Yürütülen Araştırmalarda Araştırmacıların ve Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri – Poster Sunum. 3. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi. 19-21 Eylül 2012. Bolu.

I.8 Politika ve Eğitim: Siyasi Partiler ve Eğitim Politikaları. Seminer. 30 Ekim 2012. ESOGÜ Eğitim Fakültesi.

I.9 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Sekreterya. 5-7 Eylül 2013. Eskişehir.

I.10 Kaliteli Eğitime Erişimde Fırsat Eşitliği: Raporlar Işığında Bir Değerlendirme. Panel. 17 Nisan 2014. ESOGÜ Eğitim Fakültesi.

I.11 Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar. Seminer. 20 Haziran 2014. Eskişehir Av. Mail Büyükerman İlkokulu.

I.12 Eğitimde Araştırma Yöntemleri. Seminer. 25-27 Haziran 2014. Eskişehir Prof. Dr. Orhan Oğuz Anadolu Lisesi.

 

J. Alınan Görevler

J.1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Web Sayfası Sorumlusu. 2010 – Halen.

J.2 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği Web Sayfası Sorumlusu. 2014 – Halen.

J.3 Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi Web Sayfası Sorumlusu. 2014 – Halen.

 

Yorumlara Kapalı