Aybek Nedir?

Güncellenme: 13 Ekim 2012

Aybek, genellikle Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan dolaylarında kullanılan bir isimdir. Türkiye‘de ise genellikle soyadı olarak kullanılmakla birlikte isim olarak da kullanılmaktadır.

İnternette yaptığım araştırmaların tutarsızlığı beni asıl kaynağa, yani Özbekistan taraflarına götürdü. Özbek bir arkadaşıma Aybek‘in anlamını sorduğumda Türkçe anlamını bilmediğini ancak İngilizce’de “King of the Moon” olarak ifade edildiğini belirtti. Yani “Ay Kralı” anlamına gelmekteydi. Özbekçe sözlüklere baktığımda gördüm ki gerçekten de bek: efendi, prens, hükümdar, kral, soylu gibi anlamlara geliyordu. Ay sözcüğünün yerini ise Oy sözcüğü almıştı.

Moğollar 1247 yılında Avrupa‘ya ilk elçilerden biri olarak Aibeg‘i göndermişti. Memlük devleti 1250 yılında yükseldiğinde, kurucusunun adı yine Aybek‘ti. Bu örnekler, Aybek adının tarihi geçmişine dair fikir vermektedir.

Bazı internet sitelerinde Aybek‘in Farsça kökenli olduğu belirtilmişti. Sözcüğü o kadar derin araştırmadım, ancak Moğolların Aibeg olarak kullandığı bir sözcüğün Farsça‘dan geçmiş olduğunu da düşünmüyorum. Memlükler’in bir İslam devleti oluşu bu kanıyı doğurmuş olabilir. Yine de bu konu üzerinde araştırma yapılması gerekiyor.

Henüz yorum yok.